W Oddziale Medycyny Paliatywnej przebywają przede wszystkim pacjenci w schyłkowej fazie choroby nowotworowej. Planowe przyjęcia realizowane są w oparciu o skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty (np. onkologa).

Zapisów do kolejki oczekujących na przyjęcie można dokonać osobiście w oddziale lub telefonicznie pod numerem 22 765-83-38.

p.o. Ordynator

Pielęgniarka koordynująca