Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego

Z tej okazji składamy Pracownikom Ratownictwa Medycznego najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękujemy i wyrażamy uznanie za wykonywanie niełatwej, pełnej poświęcenia i odpowiedzialności pracy

 Dyrekcja 

   Nowodworskiego Centrum Medycznego