Sekretariat Oddziału

Tel. 22 765-83-46

E-mail: pediatria@ncm.med.pl

p.o. Ordynator 

dr. n. med. Małgorzata Żukiewicz

Gabinet Lekarski / Gabinet Ordynatora : tel. 22 765-83-46

 

dr n.med. Elżbieta Matuszewska – specjalista pediatrii i reumatologii
lek. Justyna Brylak – specjalista pediatrii
lek. Agata Różycka – rezydent pediatrii
lek. Anastasiia Lysohor – rezydent pediatrii

 

LEKARZE DYŻURNI:
lek. Marta Borys – specjalista pediatrii
lek. Katarzyna Karpierz – specjalista pediatrii
lek. Piotr Konieczny – specjalista pediatrii
lek. Klaudia Obsznajczyk – specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Agnieszka Smyk-Gonet – specjalista pediatrii
lek. Mariola Traczyk – pediatra
lek. Tomasz Wlaszczyk – w trakcie specjalizacji z pediatrii, specjalista medycyny
rodzinnej

Dyżurka Pielęgniarek

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa mgr Izabela Kurek – specjalista pielęgniarstwa
pediatrycznego

Dyżurka pielęgniarek: tel. 22 765-83-45

 

Panie pielęgniarki posiadają specjalizację pediatryczną oraz wieloletnie doświadczenie.
Marzena Lesińska – licencjat pielęgniarstwa, specjalista piel. pediatrycznego
Anna Wichowska – licencjat pielęgniarstwa
Aneta Paździerska – specjalista piel. pediatrycznego
Danuta Mańka – specjalista piel. pediatrycznego
Wiesława Jagielska – specjalista piel.pediatrycznego
Jolanta Rydel – specjalista piel.pediatrycznego
Krystyna Łabęda – st. pielęgniarka
Hanna Gruda – st. pielęgniarka
Anna Pierścieniak – st. pielęgniarka
Dorota Zalewska – st. pielęgniarka
Bożena Olszewska – st. pielęgniarka
Nasze Panie Salowe dbają o czystość w Oddziale.

Oddział Dziecięcy:

Oddział Pediatryczny mieści się na II piętrze budynku Szpitala ul. Miodowa 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU:

- Hospitalizujemy rocznie ok. 1300 dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż.;

- Dysponujemy 3 salami ogólnymi oraz 5 izolatkami z pełnym węzłem sanitarnym;
- Oddział Dziecięcy posiada 7 miejsc rezydenckich w związku z posiadaną akredytacją
CMKP w Warszawie.
Diagnozujemy i leczymy:
- ostre choroby układu oddechowego
- wymioty, biegunki, odwodnienie
- choroby dróg moczowych
- stany alergiczne
- choroby skóry
- choroby zakaźne ( grypa, RSV, covid-19, mononukleoza i inne oprócz ospy wietrznej)
- omdlenia, bóle w klatce piersiowej, bóle głowy
W trybie krótkiego pobytu prowadzimy diagnostykę planową:
- szmerów nad sercem
- nadciśnienia
- otyłości
- niedoborów masy ciała
- chorób reumatologicznych
- bólów głowy
- bólów brzucha
- chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
Posiadamy możliwość konsultacji specjalistów:
- alergologii,
- pulmunologii,
- reumatologii,
- neurologii,
- laryngologii,
- okulistyki,
- neonatologii,
- psychiatrii,
- psychologa,
- dietetyka.
Pacjenci mają dostęp do badań: EKG, Holter EKG, monitorowanie ciśnienia, USG,
Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego ( dzieci starsze nie wymagające
znieczulenia do badania), badania kału na pasożyty-kompleks w laboratorium
parazytologicznym ( jaja robaków, cysty i trofozoity pierwotniaków, węgorek jelitowy i
inne) oraz testów alergologicznych z krwi ( panel pokarmowy i panel wziewny).
Przy Oddziale działa Poradnia Pediatryczna, do której kierujemy pacjentów
wymagających kontroli pohospitalizacyjnej ( poniedziałek, środa, czwartek).
W strukturach NCM jest Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci ( adres Nowy Dwór
Mazowiecki, ul. Paderewskiego 7), czynna w poniedziałki i środy. Dzieci przyjmuje

specjalista reumatolog dr n.med. Elżbieta Matuszewska.
Przyjęcia do Oddziału odbywają się w trybie ostrodyżurowym na podstawie skierowania
od lekarza pierwszego kontaktu ( POZ/NPL) lub w wyniku przekazania przez Zespół
Ratownictwa Medycznego.
Zapewniamy możliwość całodobowego przebywania z pacjentem jednego z rodziców/
opiekunów przez cały okres hospitalizacji. Dajemy do dyspozycji rozkładany fotel i
możliwość wykupienia posiłków.