PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO NA TERENIE SZPITALA

Tel. 23 661 84 20

E-mail: rejestracjandm@rezonansciechanow.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rezonansciechanow.pl

 
ZAKŁAD  DIAGNOSTYKI  OBRAZOWEJ
W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą następujące pracownie:
 1. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG (szpital)
 2. Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG (Przychodnia Specjalistyczna ul. Paderewskiego 7)
 3. Pracownia USG
 4. Pracownia Tomografii Komputerowej
Kierownik – dr n. med. Maria Uliasz
Rejestracja nr tel. – 22 765 83 20

 

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFII 

Przychodnia Specjalistyczna w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 7 

Zapisy pod nr tel. 22 775 26 94 

 

ZAKŁAD  DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ
Laboratorium wykonuje badania zarówno dla potrzeb pacjentów szpitala jak i pacjentów ambulatoryjnych w tym poradni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej.
W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą następujące pracownie:
 1. Pracownia Hematologii
 2. Pracownia Biochemii i Immunochemii
 3. Koagulologii
 4. Pracownia Analityki
 5. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
 6. Pracownia Bakteriologii
 7. Punkt pobrań materiałów do badań (Przychodnia Specjalistyczna ul. Paderewskiego 7 czynny w godzinach 7.00 – 10.00)
Kierownik – Wiesław Tomaszewski
Telefon – 22 765 83 34; bakteriologia – 22 765 83 32
 
Informacje dla pacjentów

Właściwe przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych ma duży wpływ na wiarygodność wyników badań i ich zgodność ze stanem klinicznym pacjenta, a w konsekwencji na prawidłową diagnozę i decyzje lekarza.

POBIERANIE KRWI

Na pobranie krwi do badań laboratoryjnych należy zgłosić się:

 1. Rano po co najmniej 8 godzinnym wypoczynku (zalecany czas pobrania krwi to godz. 7:30 – 10:00)
 2. Na czczo (10-12 godz. po lekkostrawnej kolacji bez alkoholu)
 3. Przed leczeniem lub zażyciem leków mogących mieć wpływ na stężenie mierzonego składnika o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego
 4. W dniu poprzedzającym badanie należy zachować normalna dietę, unikać stresu, dużego wysiłku fizycznego i palenia papierosów
 5. Przed pobraniem pacjent powinien odpocząć i przebywać w pozycji siedzącej co najmniej 15 min

Powyższe zalecenia nie dotyczą pacjentów zgłaszających się na badania pilne.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi:
 1. Badanie lipidogramu (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL i trójglicerydy):
 • Zalecane jest, aby w okresie 1 – 2 tygodni poprzedzających wykonanie badania stosować normalna, zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek
 • Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożywania alkoholu
 • W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekkostrawna kolacja) powinien być przyjęty ok. godziny 18:00
 • Na badanie pacjent zgłasza się na czczo w godzinach 7:30-10:00
 1. Doustny test tolerancji glukozy:
 • Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 min od obciążenia 75 g glukozy lub wg wskazań lekarza
 • Krew pobiera się na czczo
 • Po pierwszym pobraniu krwi pacjent otrzymuje do wypicia roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu ok. 5 minut. Pacjent glukozę kupuje w aptece
 • Po 2 godz. od wypicia glukozy krew pobiera się drugi raz
 • W trakcie trwania testu należy powstrzymywać się od przyjmowania posiłków i napojów, palenia papierosów
 • Pacjent powinien przebywać w miejscu wykonywania testu
 1. PSA-antygen gruczołu krokowego
 • Krew do badania pobiera się na czczo w godz. 7:30-10:00
 • Na kilka dni przed badaniem należy unikać stosunków płciowych
 • Nie należy zgłaszać się na badanie tuż po biopsji gruczołu krokowego lub badaniu per rectum przez lekarza
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA MOCZU:
 • Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik musi być jałowy
 • Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej. Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji
 • W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece)
 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny, nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających
 • Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników

Pobieranie moczu do badania ogólnego:

 • Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu
 • Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić
 • Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie
 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.
 
PRACOWNIA ENDOSKOPII 

1 – Do zapisu na badanie kolonoskopowe w sedacji lub gastroskopię chirurgiczną prosimy zgłaszać się osobiście ze skierowaniem oraz aktualną dokumentacją medyczną, we wtorek lub piątek w godz. 10:00-13:00 do gab. nr 13 (szpital),

2 – Zapisy na gastroskopię diagnostyczną osobiście lub telefonicznie, nr tel. centrala 22 765 83 00 we wtorek lub piątek w godz. 10:00-13:00 do gab. nr 13 (szpital),

3 – Wydawanie wyników badań histopatologicznych osobiście lub z podpisanym upoważnieniem we wtorek lub piątek w godz. 10:00-13:00 do gab. nr 13 (szpital).

E-mail: endoskopia@ncm.med.pl

Wykonujemy:

– gastroskopię diagnostyczną (wymagane skierowanie do pracowni diagnostycznej)

gastroskopię zabiegową np. usunięcie polipa, założenie PEG-a (wymagane skierowanie do szpitala na oddział chirurgiczny)

– kolonoskopię bez sedacji (bez znieczulenia) (wymagane skierowanie do pracowni diagnostycznej)

– kolonoskopię w sedacji (w znieczuleniu) (wymagane skierowanie do szpitala na oddział chirurgiczny)

Wszystkie zabiegi w sedacji poprzedzone są konsultacją anestezjologiczną.

Przygotowanie do gastroskopii

Należy zabrać ze sobą –  WYNIK POPRZEDNIEGO BADANIA, jeśli było wykonywane.

Na 7 godzin przed badaniem należy być na czczo.

Na 6 dni przed badaniem, w porozumieniu ze swoim lekarzem, należy odstawić leki przeciwkrzepliwe.

Badanie odbywa się zawsze po znieczuleniu gardła – aerozolem Lidocainy 10%.

Przygotowanie do kolonoskopii bez sedacji

NALEŻY KUPIĆ NA RECEPTĘ LEK O NAZWIE CITRAFLEET.

Na 6 dni przed badaniem w  porozumieniu ze swoim lekarzem należy odstawić LEKI PRZECIWKRZEPLIWE.

Na 4 dni przed kolonoskopią należy nie spożywać buraków i barszczu czerwonego, pieczywa z ziarnami, owoców drobnopestkowych (np. kiwi, pomidorów, truskawek, winogron itp.) oraz siemienia lnianego i maku, a także preparatów żelaza. PESTKI I NASIONA ZALEGAJĄCE W JELICIE UTRUDNIAJĄ BADANIE I ZAPYCHAJĄ KOLONOSKOP.

Na dzień przed badaniem należy nic nie jeść i zażyć lek CITRAFLEET.

O godz. 13.00 należy rozpuścić pierwszą saszetkę preparatu w 150 ml wody, następnie po 10 min. należy wypić 2 litry wody do godziny 21.00.

O godz. 21.00 należy rozpuścić drugą saszetkę preparatu w 150 ml wody, następnie po 10 min. należy wypić 2 litry wody do godziny 24.00.

W dniu badania o wyznaczonej godzinie należy zgłosić się do pokoju nr 12.
Należy wziąć ze sobą: dowód osobisty, wyniki poprzedniego badania – jeśli było wykonywane oraz spisane wszystkie leki przyjmowane „na stałe”.
Jeżeli pacjent przyjmuje leki na stałe, to rano przed wyjściem z domu przyjmuje leki od: nadciśnienia, leki wziewne od astmy, nasercowe, od tarczycy popijając małym łykiem wody.
PRZED BADANIEM NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ LEKÓW OD CUKRZYCY!!!
Leki od cukrzycy należy zabrać ze sobą do szpitala oraz kanapkę i coś do picia.
Leki wziewne p/astmatyczne należy zawsze mieć przy sobie!!!
 

Przygotowanie do kolonoskopii w sedacji

W wyznaczony podczas zapisu dzień i godzinę – pacjent zgłasza się na konsultację anestezjologiczną.
Do anestezjologa zabiera ze sobą wyniki badań krwi, EKG oraz wypełnioną ankietę anestezjologiczną i zgodę na znieczulenie.
Badania (max. tydzień przed planowaną wizytą u anestezjologa):
– GRUPA KRWI
– MORFOLOGIA
– JONOGRAM (Na, K)
– APTT
– GLUKOZA
– MOCZNIK
– EKG – bez opisu
– TSH, FT3 i FT4 (tylko osoby leczące się na tarczycę)

Następnie należy wykupić na receptę lek o nazwie CITRAFLEET (tym lekiem pacjent przygotowuje jelito do badania).

Na 6 dnia przed badaniem w porozumieniu ze swoim lekarzem należy odstawić LEKI PRZECIWKRZEPLIWE.

Na 4 dni przed kolonoskopią należy nie spożywać buraków i barszczu czerwonego, pieczywa z ziarnami, owoców drobnopestkowych (np. kiwi, pomidorów, truskawek, winogron itp.) oraz siemienia lnianego i maku. PESTKI I NASIONA ZALEGAJĄCE W JELICIE UTRUDNIAJĄ BADANIE I ZAPYCHAJĄ APARAT.

Na dzień przed badaniem należy nic nie jeść (można pić od rana), zażyć lek CITRAFLEET (o godz. 13.00 i 21.00).

O godz. 13.00 należy rozpuścić pierwszą saszetkę preparatu w 150 ml wody, następnie po 10 min. należy wypić powoli 2 litry wody do godziny 21.00.

O godz. 21.00 należy rozpuścić drugą saszetkę preparatu w 150 ml wody, następnie po 10 min. należy wypić powoli 2 litry wody do godziny 24.00.
Po godz. 24.00 należy już nie pić, aby przyjść na badanie z pustym żołądkiem.

Wszyscy pacjenci zapisani na dany dzień do zabiegu w sedacji zgłaszają się o wyznaczonej godzinie na SOR.
Należy mieć ze sobą: dowód osobisty, koniecznie wynik poprzedniego badania kolonoskopowego i histopatologicznego – jeśli było wykonywane.
Jeżeli pacjent przyjmuje leki na stale, to rano przed wyjściem z domu przyjmuje leki od: nadciśnienia, nasercowe i od tarczycy popijając małym łykiem wody oraz leki wziewne od astmy.
PRZED BADANIEM NIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ LEKÓW OD CUKRZYCY!!!
Leki od cukrzycy należy zabrać ze sobą do szpitala oraz kanapkę i coś do picia.
Leki wziewne p/astmatyczne należy zawsze mieć przy sobie!!!