Sekretariat Oddziału

mgr Agnieszka Chojnacka

Tel. 22 765-83-53

Tel./Fax: 22 765-83-54

e-mail: chirurgia@ncm.med.pl

p.o. Ordynator

dr n. med. Jerzy Szubski

Tel. 22 765-83-55

p.o. Z-ca Ordynatora

lek. Adam Kobus

Asystenci Oddziału

dr n. med. Tomasz Zieliński

lek. Agnieszka Dahlke-Kubik

lek. Michał Klimkowski

lek. Paweł Skoneczny

mgr Barbara Popławska – fizjoterapeuta

Tel. 22 765-83-53

Dyżurka Pielęgniarek

p.o. pielęgniarka oddziałowa – Jolanta Mańkowska

Tel. 22 765-83-72

Poradnie 

Chirurgii ogólnej:

lek. Piotr Żytomirski

lek. Michał Klimkowski

Proktologiczna:

dr n. med. Tomasz Zieliński

lek. Adam Kobus

Chirurgii naczyniowej:

dr n. med. Andrzej Eberhardt

Punkt kwalifikacyjny:

lek. Agnieszka Dahlke-Kubik

mgr Agnieszka Chojnacka

Oddział Chirurgii Ogólnej pracuje w trybie planowym i w trybie ostro dyżurowym. Ma 35 łóżek rozlokowanych w 9 salach chorych, od 2- do 5-osobowych, w tym 3 – stanowiskową salę pooperacyjną z systemem ciągłego monitorowania i całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Są w nim pokoje lekarskie i punkt pielęgniarski. Oddział pozbawiony jest barier architektonicznych, a tym samym przyjazny dla osób mających trudności lokomocyjne. Ma nowoczesny sprzęt medyczny. Do zabiegów wykorzystywane są zarówno małoinwazyjne techniki operacyjne, jak i metody tradycyjne.

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego odbywa się w działającym w szpitalu punkcie konsultacyjnym.

W oddziale wykonywane są planowe operacje z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, endokrynologicznej, oraz operacje ze wskazań nagłych. Planowe operacje z zakresu chirurgii ogólnej obejmują: operacje przepuklin pachwinowych i brzusznych z wykorzystaniem wszczepów syntetycznych (siatek), operacje kamicy żółciowej (wycięcie pęcherzyka żółciowego) metodą laparoskopową oraz klasyczną, zabiegi z zakresu proktologii- operacje wycięcia hemoroidów, przetok i szczelin odbytu, operacje guzów tkanek miękkich i skóry.

Operacje z zakresu chirurgii endokrynologicznej obejmują: częściowe i całkowite wycięcie tarczycy zarówno z powodu wola guzowatego, jak i raka tarczycy z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych. Wybrane operacje onkologiczne, zwłaszcza resekcja guzów jelita grubego i odbytnicy.

Współpraca z ośrodkami onkologicznymi umożliwia skojarzone leczenie chorych na nowotwory z zastosowaniem przed – i pooperacyjnej radioterapii i chemioterapii.

W trybie ostrodyżurowym wykonywane są wszystkie operacje w zakresie chirurgii urazowej brzucha, klatki piersiowej i głowy. Najczęstszym wskazaniem do pilnej operacji jest ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (wycięcie wyrostka jest wykonywane metodą otwartą lub laparoskopową). Innymi wskazaniami do pilnych operacji są powikłania choroby wrzodowej, perforacje i niedrożności przewodu pokarmowego.

Nowoczesne wyposażenie Bloku Operacyjnego pozwala również na wykonywanie drobnych zabiegów ortopedycznych we współpracy ze specjalistami. Średni czas hospitalizacji przy operacjach planowych wynosi od 2 do 5 dni.

Oddział Chirurgii Ogólnej:

• współpracuje z funkcjonującymi w NCM poradniami: onkologiczną oraz proktologiczną;

• umożliwia pacjentom po zabiegach kontynuację leczenia przez tych samych lekarzy specjalistów, w poradni chirurgii ogólnej;

• zapewnia konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach szpitala.

Punkt Konsultacyjny w Szpitalu:

W szpitalu działa punkt konsultacji chirurgicznych, który przyjmuje pacjentów w celu kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Do punktu konsultacyjnego koniecznie jest skierowanie do Poradni Chirurgii Ogólnej (z adnotacją jak niżej), z rozpoznaniem choroby zasadniczej i schorzeń współistniejących. Niezbędna jest dokumentacja medyczna umożliwiająca ustalenie sposobu leczenia, oraz dokumentacja związana ze współistniejącymi schorzeniami (karty informacyjne z przebiegu leczenia chorób przewlekłych, USG, TK,) nazwy i dawkowanie stosowanych leków.

Zapisy prowadzone są w rejestracji głównej Poradni przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ze skierowaniem do Poradni Chirurgicznej z adnotacją: konsultacja/kwalifikacja, osobiście lub telefonicznie pod numerem: 22 775 26 94.

Ankieta oraz przygotowanie do konsultacji anestezjologicznej przed planowanym zabiegiem operacyjnym (kliknij tutaj).

Zalecenia dla pacjenta przed znieczuleniem:

– 6 godzin przed znieczuleniem nie wolno jeść.

– Do 3 godzin przed zabiegiem można pić klarowne płyny( woda niegazowana, sok jabłkowy lub winogronowy, kawa bez fusów, herbata).

– Przed znieczuleniem należy wyjąć protezy zębowe, szkła kontaktowe.

– Do zabiegu należy zgłosić się bez lakieru na paznokciach, bez makijażu, bez kremu na twarzy.

– Nie wolno spożywać alkoholu 24 godziny przed znieczuleniem i 24 godziny po znieczuleniu.

– 24 godziny po zabiegu nie wolno prowadzić auta, obsługiwać urządzeń mechanicznych, ani podejmować ważnych decyzji.

– W przypadku zabiegów w trybie jednego dnia konieczne jest zapewnienie transportu do domu w obecności osoby pełnoletniej.

Proktologia 

W ramach Poradni Specjalistycznej – Chirurgicznej funkcjonuje Poradnia Proktologiczna.

Przyjmują tam lekarze proktolodzy z dużym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Proktolog w ramach poradni wykonuje konsultacje, diagnostykę oraz ambulatoryjne zabiegi proktologiczne nie wymagające hospitalizacji takie jak:

  • opaskowanie hemoroidów metodą Barrona ( gumkowanie),

  • usuwanie zmian okołoodbytowych przy pomocy elektrokoagulacji np. wycinanie fałdów przyodbytowych czy kłykcin kończystych z oceną histopatologiczną usuniętych zmian.

  • Lekarze mają również duże doświadczenie w leczeniu ostrych chorób proktologicznych: zakrzepica hemoroidów, zakrzepica splotów brzeżnych, ostra szczelina odbytu.

  • Prowadzona jest wstęona kwalifikacja do zabiegów wymagających hospitalizacji, które są wykonywane w oddziale chirurgicznym NCM.

  • Ponadto proktolodzy prowadzą leczenie zachowawcze i kontrolę przewlekłych chorób proktologicznych, kontrolę po wycięciu szczelin i przetok okołoodbytniczych.

Zapisy na konsultację proktologiczną prowadzone są w rejestracji głównej Poradni przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ze skierowaniem do Poradni Chirurgicznej z adnotacją: proktologia, osobiście lub telefonicznie pod numerem: 22 775 26 94.