Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Kierownik
Beata Hagemajer
Tel. 22 765-83-08 wew. 393

p. o. Z-ca Kierownika ds. Płac
Sylwia Deptuła
Tel. 22 765-83-23

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr inż. Sławomir Pałka
Tel. 22 765-83-04

Dział Administracyjno – Techniczny
Kierownik 
mgr inż. Rafał Gołębiewski
Tel: 22 765 83 16
Dział Administracyjno – Techniczny
Tel: 22 765 83 31, 22 765 83 13

Dział Finansowo-Księgowy

Z-ca Głównego Księgowego
Ewa Szeliga
Tel. 22 765-83-05

Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

p. o. Kierownik
Małgorzata Liwska
Tel. 22 765-83-79

Dział Zamówień Publicznych
p. o. Kierownik ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych 
mgr Agnieszka Radowańska - Celuch
Tel: 22 765 83 19

Główny specjalista ds. BHP

mgr inż. Grzegorz Szczęsnowicz
Tel. 22 765-83-07

Stanowisko ds. informatyki

Piotr Wrzesiński
Tel. 22 765-83-07

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Tel. 22 765-83-35