Apteka szpitalna jest integralną częścią Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Prowadzi swoją działalność w wielu obszarach, współpracując z jednostkami Szpitala. Świadczy usługi farmaceutyczne na rzecz wszystkich oddziałów Nowodworskiego Centrum Medycznego i innych komórek organizacyjnych szpitala:

-zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe, preparaty aseptyczne i dezynfekcyjne,
-nadzór nad obrotem produktami farmaceutycznymi w szpitalu,
-udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
-ewidencja produktów leczniczych przyjętych przez aptekę w formie darowizn,
-ścisła współpraca z Dyrekcją szpitala i personelem medycznym odpowiedzialnym za świadczenia zdrowotne,
-bierze czynny udział w opracowaniu receptariusza szpitalnego i szpitalnej listy antybiotyków,

Zespół Apteki Szpitalnej:

Kierownik Apteki
mgr farm. Paweł Piotrowski

magistrowie farmacji
mgr farm. Lidia Jankowska

mgr farm. Magdalena Ruszkowska

pomoc apteczna
Barbara Kurzyńska

Kontakt:
Tel. 22 765-83-61
E-mail apteka@ncm.med.pl