Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,, Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala pod utworzenie OIT w związku z Covid 19″

Z przyjemnością informujemy, iż Nowodworskie Centrum Medyczne podpisało umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,, Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala pod utworzenie oddziału OIT w związku z Covid 19″.
Przyznane środki opiewają na kwotę 3 780 000 zł.
Planowany termin uruchomienia Oddziału Intensywnej Terapii to pierwsza połowa 2023 roku.