Dostępność Plus dla Zdrowia

 

 

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim jest Grantobiorcą projektu pn.Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 656.770,16 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

 Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać między innymi z:

– przystosowanej lady rejestracyjnej

– cześciowo wyremontowanych pomieszczeń POZ przy ulicy Paderewskiego

– przystosowanego oświetlenie w budynku POZ

– dedykowanego oprogramowania do czesciowej obsługi pacjentów on-line.

Dodatkowo, podczas wizyt domowych, personel będzie wyposażony w więcej sprzętu medycznego oraz pracownicy będą przeszkoleni z zasad obsługi pacjentów ze specjalnymi potrzebami

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.