Rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż rozpoczynamy rekrutację do Dziennego Domu Opieki w Nowym Dworze Mazowieckim.

Osoby do których będzie kierowane wsparcie w ramach DDOM NCM:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Placówka zlokalizowana jest w budynku szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Miodowej 2.

Placówka będzie działać we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci opieką lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza chorób wewnętrznych, lekarza rehabilitacji, opieką pielęgniarską i psychologiczną. Będą korzystać ze stałej rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. W funkcjonowaniu w DDOM będą pomagać opiekunowie medyczni.

Pacjenci będą mieli zapewnione drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Czas wsparcia to minimum 30 dni roboczych, maksimum 120 dni roboczych (zgodnie ze wskazaniami medycznego zespołu terapeutycznego).

Opłata miesięczna – 300 zł.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców i pomoc w rekrutowaniu pacjentów.

Z poważaniem

/-/ Jacek Kacperski

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego

w Nowym Dworze Maz. 

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy.pdf
  2. Załącznik nr 2 Skierowanie do DDOM_ncm-1.docx , Załącznik nr 2 Skierowanie do DDOM_ncm-1.pdf
  3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o możliwości korzystania z usług DDOM_ncm-1.docx , Załącznik nr 3 Oświadczenie o możliwości korzystania z usług DDOM_ncm-1.pdf
  4. Załącznik nr 4 Karta kwalifikacji wg skali BARTHEL_ncm-1.docx , Załącznik nr 4 Karta kwalifikacji wg skali BARTHEL_ncm-1.pdf
  5. Załącznik nr 5 Oświadczenie RODO_ncm.docx , Załącznik nr 5 Oświadczenie RODO_ncm.pdf
  6. Załącznik nr 6 Oświadczenie i zobowiązanie do transportu_ncm.docxZałącznik nr 6 Oświadczenie i zobowiązanie do transportu_ncm.pdf
  7. Załącznik nr 7 Regulamin DDOM_NCM-1.docx , Załącznik nr 7 Regulamin DDOM_NCM-1.pdf